Αυτόματα Φίλτρα νερού

Φίλτρανση είναι η διεργασία απομέκρυνσης της θολότητας από το νερό, η οποία αφορά τόσο στα χονδρόκοκκα όσο και τα κολλοειδή υλικά, η προσρόφηση δυσάρεστων οσμών ή γεύσεων και χρωμάτων καθώς και επίκνδυνων οργανικών ρυπαντών (αντιπαρασιτικά, διαλυτικά, και κυανοβακτηρίδια), η απομάκρυνση σιδήρου, μαγγανίου, αρσενικού και άλλων βαρέων μετάλλων (όπως χρώμιο, αλουμίνιο, νικέλιο κλπ) ή η εξουδετέρωση της οξύτητας του νερού. Όλα αυτά τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με την σωστή επεξεργασία φίλτρανσης και σε πολλές περιπτώσεις προηγείται της φίλτρανσης η οξύδωση και η χημική επεξεργασία. Με την διεργασία της φίλτρανσης είναι δυνατή επίσης η απομάκρυνση της αμμωνίας.

Απλή διεργασία εκ πρώτης όψεως, η φίλτρανση είναι στην πραγματικότητα μια από τις πιο πολύπλοκες επεξεργασίες νερού. Η διεργασία δεν συμβαδίζει με ακριβείς χημικές αντιδράσεις αλλά σε πολλές περιπτώσεις συνδέεται με μηχανικά και βιολογικά φαινόμενα, δεν μπορούν πάντα να ερμηνευτούν εύκολα. Η φίλτρανση που γίνεται με τα τυπικά (μονοστρωματικά) φίλτρα έχει δυο πρακτικά και εμφανή μειονεκτήματα: 1. Μόνο το ανώτερο τμήμα του στρώματος ορυκτού (λειτουργεί), παγιδεύοντας την θολότητα, ενώ τα χαμηλώτερα στρώματα παραμένουν αδρανή. 2. Η αντίσταση στην παροχή νερού (πτώση πίεσης) αυξάνεται πολύ γρήγορα, καθιστώντας απαραίτητες τις συχνές αντίστροφες πλύσεις. Για να αποφευχθούν αυτ΄ατα μειονεκτήματα, η τελευταία τεχνολογία έχει μια προτίμηση στα (πολυστρωματικά) φίλτρα που επιτρέπουν τη επιλεκτική απομέκρυνση της θολότητας δια μέσου των στρωμάτων φίλτρανσης, τα οποία είναι διαφορετικού πάχους και είναι κατασκευασμένα από υλικά με διαφορετική κοκκομετρία και διαφορετικό ειδικό βάρος. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει μια υψηλότερη ταχύτητα φίλτρανσης και πολύ μικρή χρήση κροκκδωτικών, αν όχι και καθόλου.

Η Culligan διαδέτει πλήρη σειρά φίλτρων τα οποία μπορούν να επιτύχουν την κάλύτερη λύση για κάθε πρόβλημα. Τα υλικά φίλτρανσης που χρησιμοποιούνται στα φίλτρα Culligan διαθέτουν πιστοποιητικά ποσιμότητας και φύλλο στοιχείων ασφαλείας.  

ΠΟΛΥΣΤΡΩΜΑΤΙΚΟ ΦΙΛΤΡΟ ΘΟΛΟΤΗΤΑΣ: Ένα αυτόματο φίλτρο για την αφαίρεση της θολότητας, αιωρούμενων στερεών και μικρών ποσοτήτων βαρέων μετάλλων. Τα μέσα φίλτρανσης που χρησιμοποιούνται σαν κλίνη φίλτρανσης είναι το Cullcite, ένας κοκκδης ανθρακίτης σε χαμηλή πυκνότητα, που δημιουργεί το ανώτερο στρώμα, το Cullsan, μια πολύ καθαρή πυριτική άμμος χωρίς ανθρακικά, χημικά αδρανή και απεριόριστη διάρκεια ζωής και το Garnet, υλικό με ιδιαίτερη λεπτή κοκκομετρία και υψηλό ειδικό βάρος με το ποίο επιτυγχάνεται φίλτρανση εξαιρετικής ποιότητας.

ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΦΙΛΤΡΟ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ: Για την απομάκρυνση ανεπιθύμητων οσμών και περισσείας χλωρίου. Το Cullar είναι ή κοκκώδης μορφή του ενεργού άνθρακα με υψηλό βαθμό πορώδους που του προσδίδει μια άριστη ικανότητα προσρόφησης.

ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ ΜΑΓΓΑΝΙΟΥ: Αυτόματο πολυστρωματικό φίλτρο το οποίο χρησιμοποιεί ένα επιλεκτικο υλικό (CullsorbM) για την απομάκρυνση του σιδήρου και μαγγανίου. Το φίλτρο αυτό μπορέι να ενεργοποιηθεί με διάφορους οξειδωτικούς παράγοντες.

ΦΙΛΤΡΟ ΠΡΟΣΔΟΣΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ pH: Για εφαρμογές στην εξουδετέρωση όξινου νερού. Εμποδίζει την όξινη δράση του νερού, αυξάνοντας την σκληρότητα του, παρεμποδίζοντας έτσι την διαδικασία της διάβρωσης. Το Cullneu είναι ένα κοκκώδες ορυκτό του ανθρακικού ασβεστίου που διαλύεται σε αναλογία μα την ποσότητα της εξουδετερωμένης οξύτητας και, άρα, πρέπει να συμπληρώνεται κατά περιόδους.

Σχετικά

Στην Υδροηλεκτρική, αναλαμβάνουμε εργασίες και καλύπτουμε τις ανάγκες σας γύρω από: θέρμανση, ηλιακά, υδραυλικά, ηλεκτρικά και ψύξη.

Πληροφορίες επικοινωνίας

  • Πέρδικα Θεσπρωτίας
  • Αγίου Αθανασίου, Θέση Κρυονέρι, Πάργα (έναντι Carrefour)
  • Τηλέφωνο: 6973801948
  • Email: info@idroilectriki.gr